Disclaimer

De mooiste Curaçao vakanties:

TUI - vakanties naar Curaçao
Prijsvrij - vakanties naar Curaçao

Disclaimer voor Curacaovakantie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Curacaovakantie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Curacaovakantie.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Afbeeldingen zijn afkomstig van Shutterstock of reisorganisaties.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curacaovakantie.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Curacaovakantie.nl.

Geen garantie op juistheid

Voor informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Curacaovakantie.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Curacaovakantie.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Curacaovakantie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Curacaovakantie.nl op deze pagina.

Curaçao tips:

Curaçao vakantie
Vakantie Curaçao
Vakanties naar Curaçao

Curaçao vakantie

Op vakantie naar Curaçao? Geniet van de mooie stranden en de prachtige hotels en resorts. Wij zijn dol op het eiland en vertellen je er graag alles over. Wat is er te doen en wat zijn de leukste plekjes? Hoe lang is het vliegen en wat zijn de beste hotels? Veel plezier op onze website en mocht je vragen hebben, mail gerust!

Curaçao